En arena for utvikling av
næringslivet i Øyer kommune

Velkommen til Øyer Næringsråd

Øyer Næringsråd er en nøytral, upolitisk interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Øyer kommune.

Øyer Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter.

Les mer

Fakkelmannen-kampanje

Fakkelmannen3 liten

Fakkelmannen i Øyer har i perioden etter OL 94 blitt et ikon for innbyggere, næringsliv, hytteeiere og turister. Godt synlig som han er fra Hafjell, er den et av de mest fotograferte motivene i distriktet.

Opprinnelig skulle naturen ta tilbake Fakkelmannen etter OL, men sterke krefter mente at han måtte tas vare på for ettertiden, og så ble gjort. Det har nå gått 23 år, og han lever i beste velgående.

Området der Fakkelmannen ligger er et vanlig skogbruksområde som krever drift og vedlikehold. Han er derfor truet av gjengroing inni og snauhogst rundt. For så sørge for at dette skjer til Fakkelmannens beste i fremtiden, ønsker Øyer kommune å kjøpe og vedlikeholde arealet. Til dette trengs hjelp.

Øyer Næringsråd har i mange år bidratt til å bevare Fakkelmannen. Vi drar derfor i gang denne kampanjen for å sikre hans eksistens i overskuelig framtid. Til dette trenger vi DIN hjelp.

Du kan nå være med å "kjøpe" en stor eller liten andel av Fakkelmannen!

Fakkelmannen på bidra.no


Følgende har bidratt i tillegg til oversikten på bidra.no;

Tine                                                    kr.   5.000,-
Sport 1 Hafjell                                   kr.   5.000,-
Alpinco AS                                         kr. 10.000,-
Hafjell Alpinanlegg AS                      kr. 10.000,-
Mosetertoppen Velforening            kr. 35.000,-
Mosetertoppen Hafjell AS                kr. 36.000,-

Infotavle

Her er en infotavle - kart med oversikt over medlemmer i Øyer Næringsråd.

infotavle.pdf